Uvildig vejledning om kontrakter på gas og el


Velkommen til ! 

 

Det var tilbage i 2008, at Hanne Kjærskov startede virksomheden Get Through Power og etablerede Danmarks første auktionhus, som også hed Get Through Power for erhvervskunder og offentlige myndigheder. 

 

I 2011 etablerede hun tillige auktionshuset MESTHER for at sikre, at de almindelige forbrugere og mindre erhvervskunder - også fik de laveste elpriser. 

 

Prisnedsættelserne, som auktionshusene opnåede ved at udbyde kundernes elkontrakter i en online-konkurrence, kunne dokumenteres op til 30 % 

Konceptet var fair og gennemsigtigt for alle parter - og en konkurrence på elpriser var muliggjort på elmarkedet, så kunderne og elselskaberne mødtes i øjenhøjde.  

 

I juni 2016 besluttede Hanne Kjærskov at fjerne begge auktionshuse fra internettet pga. vedvarende trusler.

 

Fremadrettet, eller indtil politiet finder en løsning, hjælper Hanne Kjærskov elkunderne uden brug af auktionshuse.

Rådgivning om valg af elkontrakter, hjælp med afgiftsspørgsmål og konkrete prisnedsættelser på elkontrakter tilbydes som hidtil, send en mail til hk@getthrough.dk

Get Through Power hjælper virksomheder med at ;

 

  • analysere deres elforbrug
  • få et overblik over indgåede elaftaler
  • beslutte hvilken elkontrakt, der fremadrettet er den bedste for virksomheden
  • se på afgiftsproblematikken, så virksomheden er rustet videst muligt 
  • finde det billigste elselskab
  • spare penge 


Business case :

LEO Pharma 35 mio kWh
Contrans 120.000 kWh
AVK 16 mio kWh
Brimas 400.000 kWh
First Hotels 8,5 mio kWh 

Sund & Bælt 24 mio kWh

 
Vi yder prisgaranti på elpriser, som vi indhenter for virksomhederne

Du kan se mere om prisgaranti her

Vi oplever en stor tilfredshed fra vores kunder, som er trygge ved vores vejledning og som alle oplever besparelser op til 30 %   


NYHED Vi kan også hjælpe vores kunder med at købe gas. Alt dette kan du læse mere om, når hjemmesiden bliver opdateret. Ring for information på 87303646

NY businesscase Læs mere her om hvordan en virksomhed sparede 17 % på sin elkontrakt ved at ringe til auktionshuset. Udover besparelsen i kroner sparede virksomheden også meget tid. Den her virksomhed sparede 300.000 kroner på et etårig elkontrakt. Denne virksomhed valgte at købe uvildig vejledning, som gav en besparelse her og nu på 1 mio kroner. Virksomheden her oplevede prisen blev nedsat med 13 % pga. et telefonopkald. 2 mio kroner bliver nu bundlinien her.

Velkommen til !