Selvbetjening i auktionshuset

Selvbetjening

Forbeholdt virksomheder, som gerne selv vil oprette deres auktion:

 

Gør virksomhedens el-indkøb professionelt og effektivt med en online auktion med prisgaranti
El i udbud på auktion gør det nemmere at agere i et marked med store prisudsving 
Virksomheden kan hurtigt og nemt handle el uanset arbejdspres
Virksomheden allokerer egne ressourcer til kerneforretningen - Sparer tid og ressoucer
Virksomheden tjener penge til bundlinien med de kontante besparelser på el-indkøbet
Auktion giver komplet prisoverblik på el-leverancen og et optimalt beslutningsgrundlag
Skarpe priser og unik indsigt i prisstrukturen sikres gennem auktionshuset, der yder prisgaranti
Virksomheden tilføres viden via strategisk indkøber i virksomhedens favør
  
 

Hvad skal virksomheden gøre ?

Oprette auktion (Start med at oprette Jer som bruger af auktionshuset her)
Godkende udbudsmateriale
Vælge auktionsdato
Vælge leverandør efter endt auktion
 
Forløbet
  1. Auktion oprettes - udbudsmateriale udarbejdes automatisk
  2. Forbrugsprofiler indhentes af GTP / eller uploades af virksomheden, hvis virksomheden selv har dem
  3. Udbudsmateriale godkendes og uploades til brug for el-handlerne i auktionshuset 
  4. Virksomheden fastlægger auktionsdato
  5. El-handlere underrettes automatisk om auktionsdato
  6. Auktion afvikles online 
 
Hvad gør Get Through Power ApS
Besvarer spørgsmål og supporterer
Stiller komplet auktionsplatform til rådighed
Fremskaffer forbrugsprofiler, hvis det er ønsket af virksomheden
Udarbejder analyser og strategioplæg forud for udbudsmateriale med udgangspunkt i virksomhedens krav og behov
Forestår al kontakt til el-handlere under processen - herunder alle spørgsmål vedr. udbuddet, tjekker kontrakten er ok.
 

Hvad skal virksomheden tage stilling til
Fastpris eller Spotpris aftale - Eller evt. en kombination.
Porteføljeforvaltningsaftale.

Aftaleperiode - Hvornår skal den nye elkontrakt løbe fra og til. 
Volumenfleksibilitet - Hvor stor en variation i elforbruget skal der tages højde for. 
I alle tilfælde kan virksomheden til hver en tid kontakte GTP for hjælp til indtastning og forklaring om produkter. 


Læs mere om online auktioner for:
Private virksomheder
Offentlige virksomheder